Podkarpackie Statut

Statut

 


S T A T U T
WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZESZOWIE

 

>> Statut WiMBP w Rzeszowie /tekst jednolity z 28.12.2017 r./

>> Załącznik nr 1 do Statutu z 28.12.2017 r.

>> Zmiana w Statucie WiMBP w Rzeszowie /z dnia 25.03.2019 r./

>> Zmiana Statutu WiMBP w Rzeszowie /z dnia 27.08.2018 r./

>> Zmiana Statutu WiMBP w Rzeszowie /z dnia 25.04.2016 r./

>> Zmiana Statutu WiMBP w Rzeszowie /z dnia 30.03.2015 r./

>> Zmiana Statutu WiMBP w Rzeszowie /z dnia 22.04.2014 r./

>> Statut WiMBP w Rzeszowie /tekst jednolity z 25.06.2012 r./

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Informację publiczną wytworzyła: dyr. WiMBP w Rzeszowie mgr Barbara Chmura

Poprawiony (poniedziałek, 30 marca 2020 10:48)

 
Powiaty