Podkarpackie Procedury

Procedury

 

Procedury

Czytelnicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie mogą korzystać z wielu elektronicznych usług bibliotecznych i informacyjnych, w tym udostępnianych online.

 

Biblioteka zapewnia użytkownikom m.in. możliwość:

1.Przeglądania katalogów online zawierających informacje o publikacjach zgromadzonych w bibliotekach publicznych miasta Rzeszowa. Katalogi powstają i są aktualizowane o nowości wydawnicze i starsze publikacje we wszystkich oddziałach i filiach biblioteki.
Użytkownicy mogą przeszukiwać katalogi zbiorów bibliotecznych przy pomocy wielu kluczy wyszukiwawczych, zapoznać się z adnotacjami treściowymi dołączonymi do rekordów, korzystać z możliwości wyszukiwania złożonego z użyciem operatorów logicznych i indeksów ułatwiających formułowanie zapytań wyszukiwawczych.

Katalogi dostępne są na stronie internetowej Biblioteki pod adresem: www.wimbp.rzeszow.pl/katalogi-on-line

2. Sprawdzania online rozmieszczenia /lokalizacji/ egzemplarzy w sieci bibliotek publicznych w Rzeszowie oraz ustalenia statusu poszukiwanych książek – książka „wypożyczona”, „dostępna do wypożyczenia”, „dostępna w czytelni”, „wycofana” itd.

 

3. Dokonywania komputerowych wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych - usługa ta dotyczy wszystkich wypożyczalni WiMBP w Rzeszowie.

 

4. Sprawdzania w trybie online stanu własnego konta czytelniczego z informacją o ilości książek wypożyczonych, terminach ich zwrotu, książkach zarezerwowanych, zamówionych i przetrzymanych. Opcja ta dostępna jest wyłącznie dla czytelników zapisanych do Wypożyczalni Głównej, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży oraz kilku w pełni skomuteryzowanych filii miejskich i możliwa jest po wcześniejszym zalogowaniu się na konto np. numerem karty i hasłem.

 

5. Dokonywania rezerwacji książek /rezerwacje drogą internetową możliwe są w Wypożyczalni Głównej/. Książki są odkładane w bibliotece i oczekują na czytelnika przez 3 dni, wliczając w ten termin dzień zarezerwowania książki.

 

6. Dokonywania zamówień książek /drogą internetową i w siedzibie Wypożyczalni Głównej, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, oraz kilkunastu skomputeryzowanych filii miejskich/. Czytelnicy mają możliwość zamawiania materiałów bibliotecznych, które w danej chwili są wypożyczone przez inne osoby. Usługa zamawiania pozwala na „dopisanie” się do listy osób oczekujących na książkę. W katalogu elektronicznym pojawia się informacja o liczbie osób zainteresowanych wypożyczeniem danej książki.
Ponadto system biblioteczny umożliwia automatyczne generowanie komunikatów o materiałach zamówionych i wysyłanie ich pocztą elektroniczną do użytkowników, drukowanie monitów z informacją o książkach przetrzymanych.

 

Czytelnicy Wypożyczalni Głównej, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży i skomputeryzowanych filii posługują się plastikową kartą czytelniczą. Bezpłatna karta jest wydawana przy zapisie do Biblioteki i należy ją okazywać przy wypożyczaniu i zwrocie książek. Jako karta czytelnika może być wykorzystywana także Rzeszowska Karta Miejska (e-karta) stosowana przez pasażerów komunikacji miejskiej w Rzeszowie.


Przy zapisie do Biblioteki należy :

a) okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub ważną legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie) ; obcokrajowcy okazują paszport, kartę stałego lub czasowego pobytu,
b) zapoznać się z Regulaminem,
c) wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu ; zobowiązania osób niepełnoletnich podpisują także rodzice lub opiekunowie prawni po okazaniu dowodu osobistego.
Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, szkoły lub miejsca pracy.
Wypożyczyć można jednorazowo, w każdej bibliotece 5 materiałów bibliotecznych (limit konta czytelniczego). Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Można dokonywać również prolongat online - po zalogowaniu na indywidulane konto czytelnicze w Internecie, osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

 

We wszystkich placówkach WiMBP w Rzeszowie zapewniono bezpłatny dostęp do Internetu dla użytkowników.

Biblioteka digitalizuje własne zbiory oraz powierzone przez inne instytucje i autorów tworząc Podkarpacką Bibliotekę Cyfrową. Biblioteka udostępnia różnorodne zasoby cyfrowe i usługi elektroniczne w portalu E-biblioteka.--------------------------------------------------------------------------------------------
Informację publiczną wytworzyła: dyr. WiMBP w Rzeszowie 

Poprawiony (piątek, 01 stycznia 2021 17:02)

 
Powiaty