Podkarpackie Organizacja Biblioteki

Organizacja Biblioteki

 

Organizacja Biblioteki

W skład WiMBP w Rzeszowie wchodzą Działy, Oddziały, Sekcje, stanowiska oraz Filie biblioteczne zlokalizowane na terenie Rzeszowa w liczbie 18.


Szczegółowa struktura organizacyjna Biblioteki jest następująca:

Działy:
1) Informacyjno-Bibliograficzny,
2) Instrukcyjno-Metodyczny,
3) Gromadzenia i Przechowywania Zbiorów,
4) Opracowania Zbiorów,
5) Udostępniania Zbiorów,
6) Komputeryzacji Procesów Bibliotecznych,
7) Księgowości,
8) Administracyjno-Gospodarczy i Obsługi.

Oddziały:
1) Czytelnia Główna,
2) dla Dzieci i Młodzieży,
3) Wypożyczalnia Główna,
4) Wypożyczalnia Muzyczna.

Sekcje:
1) Introligatorni,
2) Magazyn Rezerwowy i Składowy,
3) Bibliografii i Informacji Regionalnej,
4) Pracownia Digitalizacji.

Stanowiska:
1) ds. organizacji i kadr,
2) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) ds. obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej,
4) radca prawny,
5) ds. pozyskiwania funduszy,
6) Inspektor ochrony danych.

18 Filii bibliotecznych na terenie Miasta Rzeszowa.

 

Schemat organizacyjny WiMBP w Rzeszowie:

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------
Informację publiczną wytworzyła: dyr. WiMBP w Rzeszowie mgr Barbara Chmura

Poprawiony (środa, 12 czerwca 2019 09:58)

 
Powiaty