Podkarpackie Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

 

Ewidencje i rejestry prowadzone przez WiMBP w Rzeszowie i ich formy:


Ewidencja materiałów bibliotecznych
:
Księgi inwentarzowe materiałów bibliotecznych, rejestry przybytków, rejestry ubytków - forma pisemna lub elektroniczna.

Ewidencja czytelników:
Komputerowa ewidencja czytelników – forma elektroniczna.

Ewidencja wypożyczeń i odwiedzin
Forma pisemna lub elektroniczna.

Rejestr udzielonych informacji
Forma pisemna.

Ewidencja bibliotek objętych pomocą merytoryczną [biblioteki publiczne woj. podkarpackiego]
Forma pisemna i elektroniczna.

Ewidencja środków trwałych:
Księgi inwentarzowe środków trwałych o wartości poniżej i powyżej 3.500 zł. – forma elektroniczna
Księga inwentarzowa sprzętu komputerowego – forma elektroniczna
Ewidencja ilościowa dla drobnego sprzętu i wyposażenia – forma elektroniczna.

Ewidencja zasobu archiwum zakładowego
Forma pisemna.

Rejestr zarządzeń Dyrektora WiMBP w Rzeszowie
Forma pisemna.

Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
Forma pisemna.

Rejestr wzorów pieczęci
Forma pisemna.

Ewidencja osobowa pracowników
Forma pisemna i elektroniczna.

Ewidencja wynagradzania pracowników
Forma pisemna i elektroniczna

Ewidencja umów prac zleconych i o dzieło
Forma pisemna.

 

Udostępnianie danych zawartych w ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez WiMBP w Rzeszowie odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej.--------------------------------------------------------------------------------------------
Informację publiczną wytworzyła: dyr. WiMBP w Rzeszowie 

Poprawiony (piątek, 01 stycznia 2021 17:02)

 
Powiaty