Podkarpackie Dokumentacje kontroli

Dokumentacje kontroli

Dokumentacja kontroli

WiMBP w Rzeszowie prowadzi Książkę kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne.
Książka kontroli wraz ze sprawozdaniami i protokołami pokontrolnymi znajduje się w dokumentacji Dyrektora WiMBP w Rzeszowie.

Ponadto w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie przeprowadzana jest kontrola wewnętrzna.
Prowadzi się ją na podstawie planu pracy instytucji na dany rok zatwierdzanego przez Dyrektora WiMBP w Rzeszowie.

 

Udostępnianie danych zawartych w dokumentacji kontroli WiMBP w Rzeszowie odbywa się zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.--------------------------------------------------------------------------------------------
Informację publiczną wytworzyła: dyr. WiMBP w Rzeszowie mgr Barbara Chmura


Poprawiony (czwartek, 28 stycznia 2016 12:17)

 
Powiaty